Czy to możliwe, że choroba dziecka to tylko odzwierciedlenie przeżyć rodziców?